Austatud lapsevanemad!

 

 
 
Pärnu Linnavalitsus annab teada, et alates 01.01.2017 on lastevanemate osalustasu seoses alampalgamäära tõusuga (470 eurot kuus) alljärgnev:
  • ujulaga lasteaias 70.50 eurot kuus (15% alampalgamäärast), suvekuudel (juuni, juuli, august) 56.40 eurot kuus
  • lasteaia poolt ujumisõpetust mittesaavatele sõimerühmade lastele 56.40 eurot kuus.
 

 

  • Lasteaed on avatud kella 6.30 - 18.30
  • Toiduraha päevamaksumus on 1,70 € 
  • Lastevanemate kaetav osamäär alates 01.01.2017 on: septembrist maini 70.50 €; suvekuudel ja sõimerühmades 56.40 €
  • Lasteaiamaksu tasumine jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks

 

 

 

Õppealajuhataja Teesi Loob 447 7308; 51994894

Dilidon  51969044; Jõumees  53093900 

Unimüts  51946906 ;   Mõtleja  51994910

Siipel  56225532;       Ninatark   51939335

Hampel  51998375    ;    Tarkur 54004189

Õnneseen  51998307

Häbelik (51948045), Aevastaja (51998309) ja Hellik (51967166) töötavad  kella 7.00 – 18.00

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kasulikud lingid:

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (29. mai 2008. määrus nr 87)

Koolieelse lasteasutuse seadus