Aevastaja

Vanuserühm: 1,5-3 a. lapsed

Telefon: 5199 8309

E-mail: aevastaja2@gmail.comlink opens on new page

Esmaspäev liikumistegevus rühmas 9.30-9.45
Teisipäev muusikategevus saalis 9.35-9.50
Kolmapäev liikumistegevus saalis 9.40-9.55
Neljapäev muusikategevus rühmas 9.40-9.55

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSE KAVANDAMISEL JA KORRALDAMISEL LÕIMITAKSE LISAKS NÄDALA JOOKSUL JÄRGMISED ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ VALDKONNAD: ÜLDOSKUSED, MINA JA KESKKOND, KEEL JA KÕNE, MATEMAATIKA JA KUNSTITEGEVUSED

 

 

AEVASTAJA

Autor: kirja pandud koos lastevanematega

VÄIKSED AEVASTAJAD OLEME,

NOHU SIISKI MEIL EI OLE.

SÄRASILMAD, LUSTLIK MEEL

EI SEISA TAKISTUSI TEEL.

RÕÕMSALT KOOS KÕIK MÄNGIME,

TUBLIKS, TARGAKS KASVAME.

 

Avaldatud 13.09.2023. Viimati muudetud 16.10.2023.