PÖIALPOISTE SÜDAMENÄDAL 19.-23. APRILL 2021

COVID-19 leviku riski vähendamiseks on Pärnu linnapea välja andnud käskkirja (10.11.2020 nr 4.1-1/59), millele tuginedes on Pärnu Linnavalitsuse hallatavates asutustes tehtud kohustuslikuks kehtestada alates 16.11.2020 ajutised piirangud ning käitumisjuhised:

 1. Lapsevanematel palume lasteaeda mitte siseneda! Kui siiski tekib vajadus lasteaeda siseneda, on kohustuslik kanda kaitsemaski.
 2. Lasteaia välisuksed on suletud kogu päeva.
 3. Laste vastuvõtmine ning koju saatmine toimub võimalusel õues või rühma välisukse juures.
 4. Võimalikult palju viibime lastega õues. Palume lastele selga panna ilmastikule vastavad riided.
 5. Õues maski kandma ei pea, kuid vesteldes õpetajaga või teiste lastevanematega järgige 2+2 reeglit.
 6. Lasteaeda on oodatud terve laps.
 7. Õpetajatel on õigus haigustunnustega laps koju saata.
 8. Isiklikud mänguasjad jäävad koju.
 9. Kui peres on keegi haigestunud, siis palume võimalusel ka laps koju jätta. Vähemalt seniks, kui on teada, et testi tulemus on negatiivne.
 10. Kui mõni pereliige haigestub koroonasse, palume sellest võimalikult kiiresti lasteaeda teatada. Varakult saadud teave aitab lasteaial kiiresti tööd ümber korraldada.
 11. Arenguvestlused, ümarlauad, arutelud, koosolekud lükkuvad edasi või toimuvad kasutades e-keskkonda.
 12. Õppekasvatustöö läbiviimine lasteaias jätkub tavapäraselt.

Palume kõigil antud juhiseid järgida. Ühe kontaktse haigestunu tekkimisel suletakse rühm vähemalt kaheks nädalaks karantiini. See tähendab, et nii töötajad kui ka lapsed jäävad koju. Meie igaühe hoolivast ja tähelepanelikust käitumisest oleneb väga palju!

Tänan kõiki!

Olgem terved!

Merike Lillepõld

direktor

tel. 44 77 305; 56 56 8576

Teesi Loob

õppealajuhataja

44 77 308; 51 99 4894

Alamkategooriaid

Rohelise Kooli programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi lasteaia igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada.

See aitab kaasa vastutustundlike, keskkonda hoidvate ja väärtustavate inimeste kujunemisele. Kaasatud on kõik – lasteaialapsed, õpetajad, lasteaia personal ja

lapsevanemad. Pöialpoisi lasteaia toimetamistest saab lugeda blogist: 

https://rohelinepoialpoiss.blogspot.com/