Lasteaial Pöialpoiss on omanäolisust kujundavad pikaajalised, sisukad ja pidevalt arenevad ning uuenevad traditsioonid:

  • Lasteaed Pöialpoiss sünnipäevapidu.
  • Isadepäev- ja emadepäev, kevadpeod, Eesti Vabariigi sünnipäev, leivanädal, infopäev uutele lastevanematele.
  • Rahvakalendri tähtpäevad: mardi- ja kadripäev, vastlapäev, volbripäev.
  • Advendiaeg ja  jõulupeod, kuuse ära saatmise pidu.
  • Teatripäevad, laulupäev, emakeelepäev.
  • Ujula nädal.
  • Lasteaialõpetajate nädal ja lasteaia lõpupeod, ekskursioonid.
  • Loovuse nädalad. Traditsioon algas 2007. aasta suvel.
  • Lasteaia Olümpiamängud alates 18.05.2006.