Kes ei kasuta lasteaiakohta 18.07.-16.08.2018 arvestatakse lasteaiatasu vabastus augustikuu eest.
 
Lugupidamisega
Merike Lillepõld
direktor

SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viis läbi rahuloluküsitlust, mille eesmärk oli välja selgitada lastevanemate rahulolu lasteaia ja sellega seotud teguritega.

 

TARKUR, DILIDON JA KOOLIMINEJAD UNIMÜTSI NING ÕNNESEENE RÜHMAST.

LASTEAIA POOLT ON PRÄÄNIK, KODUST PALUN KAASA VÕTTA PUDEL JOOGIGA