LAPSEST LÄHTUV. Tagada lapsele eduelamus ja individuaalne lähenemine kasutades aktiivõppemeetodeid (Avastusõpe, Kiusamisest vaba lasteaed, Lähme Arvumaale, õuesõpe, mäng).

TERVIS. TEL võrgustikku kuulumine, tagada lastele tasakaalustatud toitumine, mitmekülgne füüsiline areng. Ühised reeglid tagavad TURVATUNDE.

KOOSTÖÖ. Usaldusel põhinev, üksteist arvestav. Koostöö erinevatel tasanditel: rühma meeskond, lasteaiasisene koostöö, koostöö vanematega, koostöö partneritega väljaspool lasteaeda.

HOOLIVUS. Lugupidav suhtumine kaaslastesse- märkamine ja tunnustamine, tolerants ja viisakas käitumine kõikide laste ja täiskasvanute suhtes.

KODULOOLISUS. Pere, kodu, traditsioonid, Eestimaa, eesti keel, järjepidevus . Säästlik mõtteviis ja loodushoid