MISSIOON: Pakkuda lastele eluharidust, toetades ja täiendades perekondlikku kasvatust.

VISIOON: Olla lasteaed, kus on rõõmsad lapsed, rahulolevad lapsevanemad ja tööle innustunud personal.