Austatud lapsevanemad!

 
Pärnu Linnavalitsus annab teada, et alates 01.01.2017 on lastevanemate osalustasu seoses alampalgamäära tõusuga (470 eurot kuus) alljärgnev:
  • ujulaga lasteaias 70.50 eurot kuus (15% alampalgamäärast), suvekuudel (juuni, juuli, august) 56.40 eurot kuus
  • lasteaia poolt ujumisõpetust mittesaavatele sõimerühmade lastele 56.40 eurot kuus.

 

  • Lasteaed on avatud kella 6.30 - 18.30
  • Toiduraha päevamaksumus on 1,70 € 
  • Lastevanemate kaetav osamäär alates 01.01.2017 on: septembrist maini 70.50 €; suvekuudel ja sõimerühmades 56.40 €
  • Lasteaiamaksu tasumine jooksva kuu 20-ndaks kuupäevaks

 

Lasteaias Pöialpoiss töötavad jätkuvalt hommikused-õhtused rühmad, mis on avatud kella 6.30- 7.30 ning 18.00-18.30.

2017/18 õ.a on hommikused-õhtused rühmad:

Jaanuar – A tiivas Unimüts; B tiivas Hampel

Veebruar – A tiivas Mõtleja; B tiivas Õnneseen

Märts – A tiivas Dilidon; B tiivas Tarkur

Aprill – A tiivas Jõumees; B tiivas Siipel

Mai -    A tiivas Mõtleja; B tiivas Ninatark

Juuni-  B tiivas Hampel

Kõigi laste riided on oma rühmas lapse riidekapis. Hommikul ja õhtul on rühmade koridori uksed lukust lahti.

 

Õppealajuhataja Teesi Loob 447 7308; 51994894

Dilidon  51969044; Jõumees  53093900 

Unimüts  51946906 ;   Mõtleja  51994910

Siipel  56225532;       Ninatark   51939335

Hampel  51998375    ;    Tarkur 54004189

Õnneseen  51998307

Häbelik (51948045), Aevastaja (51998309) ja Hellik (51967166) töötavad  kella 7.00 – 18.00

 

 Pärnu Lasteaed Pöialpoiss on suvepuhkusel 18.07.2018 - 16.08.2018. (Hoolekogu koosolek 12.02.2018 nr 1-5/2)

 


  

 

 

 

Kasulikud lingid:

Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Koolieelsetes lasteasutustes kulude vanemate poolt kaetavast osast vabastamise avalduse esitamise kord

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (29. mai 2008. määrus nr 87)

Koolieelse lasteasutuse seadus